OP Chernobyl: Return to Safe Zone

(HR) OP Chernobyl: Return to Safe Zone

Godina: alternativna 2026.
Lokacija: Chernobyl i okolica
Sukobljenje strane: Pljačkaši i Rusi vs. Saveznici
Trajanje susreta: 24 sata
Broj sudionika: do 250
Lokacija: n/a

Scenarij:
Deset godina nakon što su pljačkaši uspješno ispalili bojnu glavu i u potpunosti uništili Washington te radijacijom ubili milijune Amerikanaca, odnosi Amerikanaca i Rusa se zaoštravaju. Iako su združene snage Vojske uspjele srušiti bazu Pljačkaša, Amerikanci su doznali o ruskom pružanju utočišta generalu Vladimiru Timuru te se savez Vojske raspada i oformljavaju se dvije nove snage koje nakon brojnih godina građanskih nemira u cijelom svijetu ponovo dolaze u otvoreni sukob.
Chernobyl je i dalje mjesto na kojemu se lome koplja jer je radioaktivni materijal na dohvat ruku i istoku i zapadu, a kako se nuklearno postrojenje s materijalom dostatnim za uništenje čitavog svijeta nalazi najbliže Rusiji, Saveznici moraju zauzeti Chernobyl i zatvoriti put prema Europi. General Vladimir Timur u Moskvi zauzima sva vodeća mjesta i samoproglašava se carem Istoka uz veliku financijsku i vojnu pomoć Kine. Crnomorska flota putem rijeke Dnjepar postavlja svoju nuklearnu podmornicu Kazan s četiri bojne glave kojima je potreban radioaktivni materijal iz nuklearke. Saveznici odmah reagiraju i u Safe Zonu grada Pripjata šalju vojne snage.

(ENG) OP Chernobyl: Return to Safe Zone

Year: alternative 2026.
Location: Chernobyl and surroundings
Sides: Robbers and Russians vs. American allies
Duration of skirmish: 24 hours
Nuber of participants: up to 250
Location: n/a

Scenario:
Ten years after the Robbers successfully fired warhead which completely destroyed Washington and radiation killed millions of Americans, American and Russian relations started to intensify. Although the combined forces of the Army managed to bring down the Robbers base, Americans have learned that Russians provided shelter for general Vladimir Timur the alliance Army breakup and two new forces are emerging after many years of civil unrest in the world. Russia and America are again in open conflict.
Chernobyl is still a place where spears are broken because radioactive material is close at hand for the east and the west. Because the nuclear facility with material sufficient to destroy the entire world is closest to Russia, the Allies must take Chernobyl and to close all the roads to Europe. General Vladimir Timur in Moscow occupies all leading positions and selproclaims himself as the Emperor of the East with financial and military aid from China. Black Sea Fleet through the Dnieper River puts it’s nuclear submarine Kazan with four warheads in need of radioactive material from nuclear power plant. American allies immediately react and they send their military forces to Safe Zone in the city of Pripyat.