ASK Scorpions

OP Silence: Fauda (7.11.2021.)Iako je još dosta ostalo do samog susreta te nepoznatih nam mogućih epidemioških sankcija odlučili smo krenuti žestoko s promocijom susreta koji će se održati na novom terenu u Velikom Grđevcu. Teren je šumovit i prepun skrivenih bunkera koji će biti funkcionalni za naš susret. Isto tako, na terenu će niknuti i brojne montažne građevine/prepreke te dvije baze za sukobljene strane.
Sukobljene strane su s jedne strane: izraelska i američka vojska, a s druge strane Palestinci i ruska vojska. Bez obzira što je susret u trajanju od 10 sati bit će i podosta roll-play igrača koji će davati određenu dinamiku susretu ili čak i usporavati igrače na terenu. Očekujte realne situacije i simulacije. Priča uskoro! Prijave će ići isključivo preko web platforme koja će biti u funkciji od kraja kolovoza.
Strogo pridržavanje loadouta!
Kako želimo da susret bude što realniji molimo vas na pridržavanje smjernica za loadouta, a svi oni koji dođu nepripremljeni za susret sukladno loadoutu bit će dodatno označeni s vrlo vidljive dvije oznake na oba rukava neprikladnog loadouta! 🙂
Izrael i američka vojska – pripadajući loadouti izraelske i američke vojske u koji spadaju i zapadni saveznici (osim uniforma hrvatske vojske)
Nova Palestina i ruska vojska – loadouti civilnog ili raznog vojnog obilježja (kombinacija civilnog i vojnog, razne uniforme nezapadnog obilježja, HV uniforme, komplet crne uniforme,…) s OBVEZNIM shemagom ili pakolom na glavi te kompletne ruske uniforme.


AIRSOFT KLUB SCORPIONS
Krste Frankopana 65, Bjelovar

HR4424020061100688403